Mac 62TE Oxalsyra koncentrat (finns i flera storlekar)

  • 176 kr

MAC 62TEPerfekt till att få tex båten vit igen!Använd med största försiktighet. Läs produktbeskrivning, säkerhetsföreskrift och SDB.Testa alltid på liten yta fö


I lager.
Dela

MAC 62TE
Perfekt till att få tex båten vit igen!
Använd med största försiktighet. Läs produktbeskrivning, säkerhetsföreskrift och SDB.
Testa alltid på liten yta först och använd rekommenderad skyddsutrustning.

Dels för att se hur medlet påverkar ytan samt att det är "rätt" medel för ändamålet.

Använd med stor försiktighet på aluminiumbåt.
För aluminiumbåt rekommenderar vi istället mac A-25 och Mac 121 aluminiumrent


MAC 62TE är en sur produkt som effektivt rengör och avlägsnar "flygrost" inetsad smuts på båt, tåg, tunnelbana, bilar etc.

Kan också utmärkt användas som kromglans.

Doseras med automatisk doseringsutrustning.

Kan också påföras med svamp.

Mac 62TE bör spädas med minst 50%. (1 del 62TE till 1 del vatten)

Applicera och låt verka maximalt 5 minuter.

Skölj därefter noggrant med vatten.


Levereras i flaska /dunk HDPE med skruvkork.
1lit, 2,5 lit, 5 lit  förpackning

Levereras med barnsäker kapsyl


Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.

Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi.

Förvaras oåtkomligt för barn!

Kan skada packningar, galvade, lackade eller målade ytor, naturgummi, vissa syntetiska material och fettbehandlade ytor.

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring

H312 Skadligt vid hudkontakt

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten

P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

P312 Vid obehag, kontakta läkare

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad


Slut på etiketter så utskriven etikettkopia på produkten