Mac 935 fönsterputs

  • 65 kr

Mac 935 fönsterputs 0,5 literAmmoniakbaserad fönsterputs.Rengöring av fönster och speglar och andra ytor som tål vatten.Löser fett och ger skinande blanka ytor.

I lager.
Dela

Mac 935 fönsterputs 0,5 liter

Ammoniakbaserad fönsterputs.
Rengöring av fönster och speglar och andra ytor som tål vatten.
Löser fett och ger skinande blanka ytor.
Snabb avdunstning med jämn torkning.

Spraya direkt på ytan.
Torka av med papper, fönsterskrapoa eller luddfri skrapa.
Förpackning: 0,5 liter

Innehåller: Vatten >30%, etanol <5%, tensid <0,1%, parfym <1%, färg <1%.
Sorteras som hårdplast.

Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp


Se skyddsföreskrift (bild) samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad