Mac 945 Snabbrent

  • 69 kr

Mac 945 Snabbrent  Rengöringsmedel för alla vattentåliga ytor.Avlägsnar effektivt fett, sot och annan svår smuts.Användning: Spraya direkt på ytan.Torka av

I lager.
Dela

Mac 945 Snabbrent  
Rengöringsmedel för alla vattentåliga ytor.
Avlägsnar effektivt fett, sot och annan svår smuts.
Användning: Spraya direkt på ytan.
Torka av med papper eller luddfri trasa.
Grövre smuts: Låt verka en stund före avtorkning.
Använd skyddshandskar och glasögon.
750ml sprayflaska.

Innehåller: Natrium-(hydroximetyl)glycinat <1% D-limonen<0,1%.
Sorteras som hårdplast.
Varning. Förvaras oåtkomligt för barn.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Vid hudkontakt. Tvätta med tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion Innehåller ; NATRIUM-N-(HYDROXIMETYL)GLYCINAT Skyddsangivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård P102 Förvaras oåtkomligt för barn P280 Använd skyddshandskar P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen


Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: 
http://www.macserien.se/datablad
Sök 945 snabbrent