UTFÖRSÄLJNING! Mac 200 Smittfritt Desinfektion mot virus, bakterier 500ml

  • 129 kr
  • 63 kr

OBS! Finns även 5 litersdunk.Mac 200 Smittfritt är ett desinfektionsmedel som snabbt och effektivt avdödar baktrerier, virus, mögel, jäst och ger en långva


I lager.
Dela

OBS! Finns även 5 litersdunk.
Mac 200 Smittfritt är ett desinfektionsmedel som snabbt och effektivt avdödar baktrerier, virus, mögel, jäst och ger en långvarig verkan mot bakterier och virus på alla slags ytor. Tex " Corona virus "
Smittfritt är inget rengöringsmedel utan en ytdesinfektion på redan rengjord yta, kan även appliceras på händer. 
Verkningstiden är ca 15 sekunder på bakterier, 1 min på virus. 
Unik alkoholfri desinfektion med efterverkande effekt bestående av en kombination polymerer.
Labbtester från Nouryn Surface Chemistry AB har visat att smittfritt ger ett skydd mot så kallade "enveloped viruses". Exempel på sådana virus finns att se på bild 2 eller listade längst ner i denna produktinfo.


"Viruses are small infectious agents replicating only inside of living cells of their hosts.
They can infect all types of life forms like humans, animals, plants and microorganisms. Usually they have a narrow host range.
There are 2 main groups based on their structure: enveloped and non-enveloped viruses. Enveloped viruses have a lipid envelope which is relatively sensitive to desiccation, heat and detergents.
They are easier to be inactivated by biocidal active substances than non-enveloped viruses. Examples for enveloped viruses are listed below: 

x Herpesviruses (e.g. Epstein-Barr virus, Herpes simplex, Bovine alphaherpesvirus 1 (causing Bovine Rhinotracheitis), suid herpesvirus 1 (causing pseudorabies=Aujeszky’s disease))
x Poxviruses (e.g. smallpox, vaccinia virus) 
x Hepadnaviruses (e.g. Hepatitis B virus)
x Asfarviridae (e.g. African Swine fewer) 
x Flavivirus (e.g. Hepatitis C, yellow fever virus, Zika virus, dengue virus)
x Alphavirus (e.g. eastern equine encephalitis virus) 
x Togavirus (e.g. Alphavirus)
x Coronavirus (e.g. SARS virus, MERS virus, novel coronavirus (2019-nCoV – Wuhan coronavirus outbreak)) 
x Hepatitis D virus
x Orthomyxovirus (e.g. Influenca virus A (H1N1-swine flu, H3N2-Hong Kong flu, H9N2- avain influenza, H3N8, H5N1, H5N2…), Influenca virus B, Influenca virus C, Influenca virus D) 
x Paramyxovirus (e.g. mumps virus, human parainfluenza virus, measles virus, canine distemper virus, rinderpest virus)
x Rhabdovirus (e.g. rabies virus) 
x Bunyavirus (e.g. Hantavirus, California encephalitis virus, Congo hemorrharic fever virus)
x Filovirus (e.g. Ebola virus, Marburg virus) x Retrovirus (e.g. Human Immunodeficiency Virus (HIV), Mouse mammary tumor virus) x Arteriviridae (e.g. Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV)"

Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1/3.2. Ämnen/Blandningar
NAMN: Poly(oxi-1,2-etandiyl), alfa-(2-propylheptyl)- omega hydroxi
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 160875-66-1 EG-nr:605-233-7
HALT: 0.25 - <1%
CLP KLASSIFICERING: NA
NAMN: Glycerin
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 56-81-5 EG-nr:200-289-5
HALT: 0.25 - <1%
CLP KLASSIFICERING: NA
NAMN: Quaternary,ammonium,compounds,benzyl-C12-16-alkyldimethyl,chlorides
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 68424-85-1 EG-nr:270-325-2
HALT: 0.25 - <1%
CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B
H302, H314Kan med fördel användas där brandfarliga vätskor måste begränsas.

Smittfritt ska används koncentrerad.

Klassificerad som ”Ej miljöfarlig”.

Ej uttorkande eller allergiframkallande.

Smittfritt uppfyller följande europeiska standardnormer för desinfektionsmedel; EN 1276, EN 1650,EN 13697, EN 1657, EN 14349, EN 13624, EN 13727 och ASTM standard E-2149-01.

EU-godkännande för direkt kontakt med torra, vattenbaserade och feta livsmedel.

PH 5-7

0,5 lit sprayflaska


SDB: 

http://www.macserien.se/custom/documents/7127A4B36F21FCEE6513FD48923392A3.pdf