VIKING Verkstad & Motortvätt - Klar att använda!

  • 95 kr

I lager.
Dela

Viking Verkstad & Motortvätt - Klar att använda, är ett mycket kraftfullt högalkalisk allrengöringsmedel/avfettning med många användningsområden!

Samma produkt som Vikingtvätt men är "färdigblandad" med avsikt att kunna användas som den är på ordentligt smutsiga ytor.

Som tex motorer, verkstadsgolv, skogsmaskiner osv.

Går även bra att använda till tex vardaglig hushållsstädning, fordonstvätt, ladugårdar, målartvätt, ultraljudstvätt osv.

Man får då späda produkten till lämplig styrka.

Testa ALLTID på liten yta först.


Löser effektivt fett, olja, sot, kåda, proteiner osv.

Fungerar utmärkt även på våta ytor.

Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Mycket kraftfullt alkaliskt rengörings/avfettningsmedel med högt pH-värde.

Används med stor försiktighet i ultraljudstvätt gällande spädning och verkningstid. Använd ej över 50 grader då vissa lättmetaller och legerade material kan missfärgas.

Varning!

På grund av det mycket höga pH-värdet är det viktigt att ALLTID använda skyddsglasögon vid hantering av denna produkt.


1 litersflaska inkl trigger

i 10-pack levereras 3st triggers


Instruktioner.

Använd glasögon, handskar och andningsskydd.

Skydda kläder.

Börja testa dig fram på liten yta och späd med vatten vid behov.

Dels för att se hur medlet påverkar ytan samt att det är “rätt” medel för ändamålet och om spädningen är lämplig.

Spraya på

Låt verka 3-10 min beroende på smutsighetsgrad.

Skölj med högtryckstvätt för bäst resultat.

Upprepa vid behov.

LÅT EJ TORKA IN!

Underhållsspraya om medlet börjar torka.

Skölj noggrant!

Förvaras frostfritt.Vi ansvarar ej för skador som kan uppkomma pga fel spädning eller användning.


Medlet KAN påverka tex aluminium negativt vid för stark blandning och för hög värme.

Används på egen risk med sunt förnuft.

SDB: https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/storage.quickbutik.com/stores/10479i/files/VikingVerkstadMotortvattSWE2022-08-19.pdf


Spädes till önskad styrka med vatten i tex sprayflaska, tryckspruta eller i kembehållare till högtryckstvätt.


IAKTTAG STÖRSTA FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING PÅ MÅLADE/LACKERADE YTOR!


Tillverkas i sverige av Arom Dekor Kemi AB
Förvaras oåtkomligt för barn